Vad vi gör

Nyproduktion bostäder

Vi köper mark med syfte att producera nya lägenheter. För närvarande driver vi ett projekt i Krokslätt i Mölndal tillsammans med Calere Fastighets AB.

Fastighets förädling

Vi köper fastigheter där vi ser potential att ta tillvara outnyttjad yta, höja standarden samt förbättra och förtäta genom att till exempel bygga till fler lägenheter. Ett nystartat projekt har vi just nu på Långedragsvägen i Kungssten i Göteborg.

Fastighets förvaltning

Stabila och trygga hyresintäkter genom att äga och förvalta.

 

 

Våra verksamhetsområden

  • Nyproduktion
  • Förädling
  • Förvaltning

Vi letar mark i attraktiva områden som lämpar sig för bostadsbyggande. Projekten genomförs i egen regi eller tillsammans med partnerbolag. Vi har ingen egen byggverksamhet utan upphandlar entreprenad inför varje projekt vi jobbar med. 2019 – 2020 pågår ett projekt på Landshövdingegatan i Krokslätt tillsammans med Calere Fastighets AB. Om du har information om mark till salu i Göteborgsregionen där det finns potential att bygga bostäder – hör gärna av dig till oss!

Förädling innebär för oss genomförande av värdeskapande fysiska åtgärder eller att vi finner nya sätt att använda en fastighet. Ett förädlingsprojekt kan t ex handla om en förtätning eller generell standardhöjning och renovering. Men det kan också handla om att använda en byggrätt på ett sätt som ingen annan tänkt på vilket kan leda till ett högre fastighetsvärde än vad marknaden först bedömde. Vi använder olika samarbetspartners i olika projekt men har inga egna byggare, arkitekter eller konstruktörer. Tjänsterna som behövs upphandlas specifikt inför varje projekt.

Vi har en förvaltningsenhet ute på populära sommardestinationen Smögen. Denna kommersiella fastighet som innehåller butik, bageri och sommarbostäder ägs ihop med en annan entreprenör genom Goldfast AB. Fastigheten är idag ett fint förvaltningsobjekt som på sikt skall byggas om till 13-15 lägenheter. Vi har även ett flerfamiljshus i Kungssten i Göteborg där vi för närvarande genomför standardhöjande åtgärder och viss ombyggnation.