Långedragsvägen

Genomförande 2019-2020
PlatsLångedragsvägen, Göteborg

Flerfamiljshus med 4 lägenheter i området Kungssten i Göteborg. Långsiktig plan om standardhöjning i befintliga bostäder samt eventuellt viss ombyggnation.